e-Emph@sis Τρέχον Τεύχος
Ηλεκτρονικό Περιοδικό του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Οκτώβριος 2009 - 22o 'Αλλα Τεύχη

Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
 

Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου

Έρευνα για τις απόψεις των εκπαιδευτικών
         
Διαδικτυακή έρευνα πραγματοποίησε η Δράση Ενημέρωσης Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, προκειμένου να συγκεντρώσει τις απόψεις των Ελλήνων εκπ/κών αναφορικά με τη διδασκαλία της Aσφαλούς Xρήσης του Διαδικτύου στα σχολεία. Βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι το 99% των εκπ/κών θεωρεί ότι η ασφαλής χρήση του Διαδικτύου πρέπει να διδάσκεται στο σχολείο.

Σχετικό ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν 679 εκπ/κοί όλων των βαθμίδων από όλη την Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ασφαλούς Διαδικτύου 2009, που θα λάβει χώρα στο Λουξεμβούργο στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2009 με κύριο άξονα εργασιών την προώθηση της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου μέσα από το σχολικό περιβάλλον.
          
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα:
 • Το 70% των εκπ/κών θεωρεί ότι η Α/βάθμια Εκπ/ση είναι η πιο κατάλληλη βαθμίδα για να ξεκινήσει η περιήγηση στο Διαδίκτυο. Ένα ποσοστό 19% επιλέγει το Γυμνάσιο και ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 11% θεωρεί ότι η εκπ/ση στην ασφαλή χρήση του Διαδικτύου πρέπει να ξεκινά από το Νηπιαγωγείο.
 • Αναφορικά με τη μορφή του μαθήματος, το 45% των εκπ/κών θεωρεί ότι πρέπει να είναι ενσωματωμένο στο μάθημα της Πληροφορικής, το 28% θεωρεί ότι πρέπει να είναι διαθεματικό, ενώ το 14% θεωρεί ότι πρέπει να έχει τη μορφή σεμιναρίου που θα λαμβάνει χώρα ανά τακτά διαστήματα. Μικρότερα ποσοστά (5%) συγκέντρωσαν επιλογές, όπως το να είναι αυτόνομο με βαθμό και αυτόνομο χωρίς βαθμό.
 • Τα 5 πιο σημαντικά θέματα που θεωρούν ότι πρέπει να περιλαμβάνονται στην εκπ/ση αυτή είναι:
 1. Βασικές αρχές σωστής χρήσης του Διαδικτύου (72% των απαντήσεων)
 2. Προστασία προσωπικής ζωής (63%)
 3. Σωστή διαχείριση της επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου, όπως chat, forum, κ.λπ. (57%)
 4. Αξιοπιστία Διαδικτυακού περιεχομένου (44%)
 5. Αξιοποίηση της θετικής πλευράς του Διαδικτύου (41%
 • Το 81% των εκπ/κών θεωρεί ότι χρειάζεται συνδυασμός εκπ/κού υλικού (online και offline υλικό, επιμορφωτικά σεμινάρια και e-learning εφαρμογές) και όχι μεμονωμένες λύσεις, ώστε να διδαχθεί ένα τέτοιο μάθημα.
 • Στην ανοιχτή ερώτηση αναφορικά με τις ανάγκες των παιδιών σε σχέση με την εκπ/ση στην ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, οι εκπ/κοί έδωσαν μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και σκέψης, στην ανάπτυξη μηχανισμών αυτοπροστασίας, στην κατανόηση των κινδύνων, στην διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων, στη σωστή διαχείριση και χρήση Διαδικτυακών μορφών επικοινωνίας και στην αξιοπιστία της Διαδικτυακής πληροφορίας, τονίζοντας τη σημασία της βιωματικής εκπ/σης επάνω στα θέματα αυτά.
 • Στην ερώτηση για τις αλλαγές που ενδεχομένως χρειάζεται να υλοποιηθούν στο ελληνικό εκπ/κό σύστημα, ώστε να μπορέσει επιτυχώς να ενσωματωθεί στο σχολικό πρόγραμμα η εκπ/ση της ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου, οι εκπ/κοί επισήμαναν τις ανάγκες των σχολείων σε υλικοτεχνική υποδομή και ειδικότερα στην ανάγκη διασύνδεσης των σχολικών εργαστηρίων με το Διαδίκτυο σε διαρκή βάση. Πολλοί έκαναν λόγο για απαρχαιωμένα λειτουργικά συστήματα, για ελάχιστους υπολογιστές, ακόμα και για πλήρη απουσία εργαστηρίων. Τονίστηκε ακόμη η ανάγκη ουσιαστικής επιμόρφωσης των εκπ/κών που θα κληθούν να αναλάβουν ένα τέτοιου είδους μάθημα.
 • Πολλοί ήταν οι εκπ/κοί που αναφέρθηκαν στην ανάγκη εισαγωγής του μαθήματος της Πληροφορικής στο Δημοτικό, καθώς πλέον τα παιδιά αποκτούν υπολογιστή πολύ νωρίτερα από ό,τι ξεκινούν τα μαθήματα Πληροφορικής στο σχολείο. Τέλος, αρκετοί ζητούν την αύξηση των ωρών διδασκαλίας της Πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες με τη χρήση του Διαδικτύου κατά τη διάρκεια όλων των μαθημάτων (διαθεματική προσέγγιση).
Είναι πάντως γεγονός ότι τόσο τα ερωτήματα όσο και οι απαντήσεις που δίνει η έρευνα Saferinternet.gr είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη στα αναλυτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων της εκπ/σης, καθώς οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από την αλόγιστη χρήση του Διαδικτύου είναι πλέον υπαρκτοί, χωρίς να γνωρίζουν ηλικία.

Αποστολή σε φίλο Αποστολή σε φίλο        Εκτυπώσιμη Μορφή  Εκτυπώσιμη Μορφή               4599 προβολές

Υλοποίηση: ΕΑΙΤΥ - Τομέας Δικτυακών Τεχνολογιών Συντακτική Ομάδα         Επικοινωνήστε μαζί μας Στατιστικά Eπισκεψιμότητας