e-Emph@sis Τρέχον Τεύχος
Ηλεκτρονικό Περιοδικό του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Οκτώβριος 2007 - 2o 'Αλλα Τεύχη

Νέα για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 

Πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα»-Οι οικουμενικές αξίες του Ολυμπισμού και του Αθλητισμού στα σχολεία μας

Στόχος του προγράμματος «Καλλιπάτειρα» είναι η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών, καθώς και των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής-ολυμπιακής παιδείας σε προγράμματα άσκησης, που προβάλλουν και προωθούν την ισότητα στην κοινωνία, την ανάδειξη του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανοχή στη διαφορετικότητα και την επικοινωνία των πολιτισμών.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην αξιοποίηση της μεταολυμπιακής τεχνογνωσίας και της εμπειρίας της χώρας μας και την ενίσχυση του δημοκρατικού και ανεκτικού χαρακτήρα που θα πρέπει να διέπει τη σύγχρονη κοινωνία. Aποβλέπει στην ενθάρρυνση δράσεων ενίσχυσης μιας υγιούς, ανοικτής και σύγχρονης κοινωνίας με καινοτόμα προσέγγιση μέσα από τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό. Η φυσική αγωγή είναι ένα γνωστικό αντικείμενο του σχολικού ημερήσιου προγράμματος που απαιτεί από τους μαθητές μέσα από το παιχνίδι συνεργασία, ομαδικότητα, αλληλοσεβασμό, αλληλοϋποστήριξη, αλληλεγγύη και αποδοχή, ανεξάρτητα από φύλο, καταγωγή, κοινωνική και πολιτισμική προέλευση, και λειτουργεί ως ιδιαίτερα αποτελεσματικό διαπολιτισμικό μέσο που διευκολύνει τη γνώση των πολιτισμικών στοιχείων άλλων λαών.
 
Το πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα» προάγει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Μέσα από αυτό θα πρέπει να ικανοποιούνται βασικές ανάγκες των μαθητών και μαθητριών ειδικών ή μειονοτικών ή άλλων σχολείων έτσι ώστε να εδραιώσουν την προσωπικότητά τους και να κερδίσουν την αναγνώρισή τους από το κοινωνικό σύνολο. Ταυτόχρονα, οι μαθητές και οι μαθήτριες των πλειονοτήτων πρέπει να μάθουν πώς να ζουν ειρηνικά, θετικά, δημιουργικά με τις μειονότητες χωρίς προκαταλήψεις, στερεότυπα και διακρίσεις. Το πρόγραμμα, για να είναι πετυχημένο, πρέπει μέσα από αθλητικές κινητικές δραστηριότητες και παιχνίδια μέσα στο σχολικό περιβάλλον να προσπαθεί να ενθαρρύνει νέες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, αντιλήψεις, συναισθήματα, αξίες και εμπειρίες. Να κάνει πράξη το σεβασμό στη διαφορετικότητα με οποιαδήποτε, και αν σχετίζεται αυτή, θρησκεία, φυλή, μειονότητα, πολιτισμό, φύλο, κοινωνική θέση, ικανότητα ή ανικανότητα και να μεταδώσει την αλληλεγγύη και το σεβασμό στη διαφορετικότητα.
 
Για πολλούς νέους η βία είναι ο μοναδικός τρόπος να λύνουν τα όποια προβλήματά τους και τις μεταξύ τους διαφορές. Η βία δεν τους προσφέρει κάποια ευχαρίστηση, αλλά τη βλέπουν σαν τη μοναδική λύση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Τα παιδιά μέσα από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα» και μέσω των σπορ πρέπει να διδαχθούν τη διαχείριση των συγκρούσεων, να μάθουν να ζουν χωρίς βίαιες συνήθειες και να λύνουν μόνα τους τις μεταξύ τους συγκρούσεις και διαφορές ειρηνικά. Ταυτόχρονα, στους αθλητικούς χώρους πρέπει να μάθουν να παίζουν τίμια και χωρίς να εκδηλώνουν ακραίες συμπεριφορές είτε μέσα στους αγωνιστικούς χώρους είτε στις κερκίδες - να σέβονται τα άτομα του άλλου φύλου, τον αντίπαλο, το συμπαίκτη, τους κανόνες του παιχνιδιού, τις αποφάσεις των διαιτητών ή κριτών, να δίνουν ίσες ευκαιρίες σε όλους να συμμετέχουν και να ελέγχουν τον εαυτό τους. Ανεξάρτητα, λοιπόν, από το φύλο, την εθνότητα, τις αθλητικές ικανότητες και τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά των συμμαθητών, να δίνουν σε όλους και όλες το δικαίωμα να συμμετέχουν, προσαρμόζοντας το παιχνίδι ανάλογα, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να παίξουν, να μάθουν και να διασκεδάσουν.
 
Με βάση τα παραπάνω, το πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα» είναι η συνέχεια του προγράμματος της Ολυμπιακής Παιδείας. Στοχεύει στη διεύρυνση του ρόλου, των ορίων και επιδιώξεων του Μαθήματος Φυσικής Αγωγής, στην εξέλιξή του, όχι στην αντικατάστασή του. Μέσα από την κίνηση και το παιχνίδι τα παιδιά βιώνουν τις αξίες του προγράμματος και, όταν τις κατανοήσουν, θα τις μεταφέρουν στη συνέχεια στην καθημερινή τους ζωή. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα» θα μάθουν:
  • Να έχουν λόγο στη δημιουργία μιας κοινωνίας πιο δίκαιης και ανεκτικής
  • Να μπορούν να λύνουν τα προβλήματα που τους απασχολούν ειρηνικά
  • Να έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση και θα είναι πιο θετικοί
  • Να βελτιώνουν τις δεξιότητες επικοινωνίας
  • Να γίνουν θετικά πρότυπα για την κοινωνία για άλλους νέους
  • Να αποκτούν νέους φίλους
  • Να διασκεδάζουν και να χαίρονται τη ζωή
  • Να κατανοούν ότι και στον αθλητισμό και τη ζωή όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά και όλοι είμαστε ίσοι

Αποστολή σε φίλο Αποστολή σε φίλο        Εκτυπώσιμη Μορφή  Εκτυπώσιμη Μορφή              
Υλοποίηση: ΕΑΙΤΥ - Τομέας Δικτυακών Τεχνολογιών Συντακτική Ομάδα         Επικοινωνήστε μαζί μας Στατιστικά Eπισκεψιμότητας