e-Emph@sis Τρέχον Τεύχος
Ηλεκτρονικό Περιοδικό του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Οκτώβριος 2009 - 22o 'Αλλα Τεύχη

Προετοιμασία στα σχολεία μας απέναντι στη νέα γρίπη
 

Προετοιμασία στα σχολεία μας απέναντι στη νέα γρίπη - Οι λεπτομέρειες για τα μέτρα που έχουν ληφθεί

Η νέα γρίπη αποτελεί το πιο συζητημένο θέμα των ημερών σε διεθνές επίπεδο. Το e-Emph@sis ήδη αφιέρωσε άρθρο για το θέμα αυτό στο προηγούμενο τεύχος του. Αν και η χώρα μας προς το παρόν τουλάχιστον δε φαίνεται να βάλλεται ιδιαίτερα από τον γνωστό ιό, το ΥΠΕΠΘ παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ενημερωθούν σχετικά όλοι οι φορείς της εκπ/κής κοινότητας. Ακολουθώντας τις οδηγίες της επιστημονικής κοινότητας, προχώρησε σε μια σειρά ενεργειών με γνώμονα την υγεία των μαθητών και των εκπ/κών. Ταυτόχρονα, τα στελέχη του Υπουργείου παρακολουθούν στενά και επικαιροποιούν τις κινήσεις τους, κάθε φορά που η επιστημονική κοινότητα επικαιροποιεί τις οδηγίες για κάθε εξέλιξη στην αντιμετώπιση αλλά και στην εξάπλωση του ιού.

Πριν από μια εβδομάδα, σε 2 σχολεία της Αθήνας παρουσιάστηκαν κάποια συμπτώματα της νέας γρίπης. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, το ΥΠΕΠΘ ήρθε από την πρώτη στιγμή σε επαφή με το Υπουργείο Υγείας και με τη Νομαρχία Αθηνών και αποφασίστηκε το κλείσιμο συγκεκριμένων τμημάτων ή τάξεων για 5 ημέρες προκειμένου να μην υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος διασποράς των κρουσμάτων που προέρχονται από τον ιό.
                 
Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΕΠΘ, κ. Νίκης Γκοτσοπούλου, εξεδόθη εγκύκλιος, η οποία απεστάλη την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2009, στις Περιφερειακές Δ/νσεις, στις Δ/νσεις και στα Γραφεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, στα Γραφεία Επαγγελματικής Εκπ/σης, καθώς και σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας, με την οποία ρυθμίζεται το ζήτημα της καταγραφής των καθημερινών απουσιών, λόγω του ιού της νέας γρίπης, των μαθητών και των εκπ/κών των σχολικών μονάδων.
 
Οι Δ/ντές των σχολείων συμπληρώνουν τον πίνακα απουσιών και τον αποστέλλουν ηλεκτρονικά έως τις 10:00πμ στο Γραφείο ή στη Δ/νση Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης ή στο Γραφείο Επαγγελματικής Εκπ/σης. Κάθε Γραφείο Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης ή Γραφείο Επαγγελματικής Εκπ/σης αποστέλλει ηλεκτρονικά τα συγκεντρωτικά στοιχεία των σχολείων της περιοχής ευθύνης του στη Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στην οποία υπάγεται έως τις 11:00πμ.
 
Στη συνέχεια, οι Δ/νσεις και τα Γραφεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα συγκεντρωτικά στοιχεία που παρέλαβε στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης έως τις 12:00πμ. Κάθε Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης αποστέλλει ηλεκτρονικά τα συγκεντρωτικά στοιχεία της περιφέρειας στο ΥΠΕΠΘ έως τις 13:00μμ. Επίσης, το ΥΠΕΠΘ γνωστοποιεί τα στοιχεία των πινάκων στο Υπουργείο Υγείας.
 
Παράλληλα, από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2009 το ΥΠΕΠΘ έχει προχωρήσει στη σύσταση ειδικού Τηλεφωνικού Κέντρου, με τον αριθμό 1550, το οποίο έχει στελεχωθεί από εξειδικευμένο και επιμορφωμένο προσωπικό, με σκοπό να δίνει πληροφορίες στην εκπ/κή κοινότητα σχετικά με τον ιό της γρίπης. Επιπλέον, ξεχωριστή ένδειξη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για όλες τις νέες εγκυκλίους και οδηγίες που στέλνονται από το Υπουργείο Υγείας. Επίσης, έχει ήδη προετοιμαστεί από τη Δ/νση Εκπ/κής ΡαδιοΤηλεόρασης εκπ/κό πρόγραμμα 2 εβδομάδων, διάρκειας 3 ωρών καθημερινά, ξεχωριστό για τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) με πολύ θετικά σχόλια γιατί επεξεργάζεται τα εκπαιδευτικά θέματα με ευχάριστο και κατανοητό τρόπο.
 
Όσον αφορά στις βαθμίδες εκπ/σης, ως προς την Α/θμια και Β/θμια εκπ/ση αναλυτικά: Στις 29 Απριλίου 2009 εστάλη σε όλες τις σχολικές μονάδες και σε όλους τους υπεύθυνους αγωγής υγείας η 1η εγκύκλιος με θέμα «ενημέρωση για τον ιό της γρίπης των χοίρων» με οδηγίες για τους εκπ/κούς, μαθητές ή γονείς, που έχουν ταξιδέψει σε χώρες όπου είχε εκδηλωθεί κρούσμα της γρίπης. Στις 5 Μαΐου 2009 σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας εστάλησαν προς όλες τις σχολικές μονάδες νέες οδηγίες με θέμα «ενημέρωση για τη νέα γρίπη», με εκτενή αναφορά στα συμπτώματα της νόσου, στους τρόπους μετάδοσής της και στους τρόπους πρόληψης.
 
Στις 25 Αυγούστου 2009, στο πλαίσιο της έγκαιρης προετοιμασίας για τη νέα σχολική χρονιά, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας με τους Περιφερειακούς Δ/ντές και τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας. Σκοπός αυτής της σύσκεψης ήταν η καλύτερη οργάνωση και κυρίως ο συντονισμός των δράσεων για την αντιμετώπιση της γρίπης, λαμβάνοντας όμως υπόψη τα τελευταία καινούρια επιστημονικά δεδομένα. Σε αυτή τη σύσκεψη αποφασίστηκε μια σειρά ενεργειών, οι οποίες προγραμματίστηκαν για το διάστημα από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου 2009, έτσι ώστε με συγκεκριμένο καθημερινό χρονοδιάγραμμα δέκα ημερών τα σχολεία να είναι πλήρως προετοιμασμένα.
 
Για το λόγο αυτό και στις 28 Αυγούστου 2009 διαβιβάστηκε σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας και κυρίως στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης» με οδηγίες προς τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων, προς τους Δ/ντές Εκπ/σης και προς τους Περιφερειακούς Δ/ντές, για τις ενέργειες στις οποίες έπρεπε να προβούν με σκοπό την καλύτερη οργάνωση του τομέα ευθύνης τους, σχετικά με τον ιό της γρίπης. Μέσα σε αυτές τις ενέργειες είναι και η προμήθεια υλικού για την προσωπική υγιεινή, με ακριβείς οδηγίες για το πώς και το που μπορεί κάθε αρμόδια Σχολική Επιτροπή να τα προμηθευτεί.
 
Την ίδια μέρα, στις 28 Αυγούστου 2009, με οδηγίες του Υπουργείου Υγείας του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, διαβιβάστηκαν οι αντίστοιχες οδηγίες σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας αποκλειστικά για τους εκπ/κούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν οριστεί εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας για να υπάρχει σε καθημερινή βάση ο καλύτερος δυνατός συντονισμός των ενεργειών. Δημιουργήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας συντονιστικό όργανο για να συντονίζει τις ενέργειες που αφορούν τη λήψη μέτρων κατά τη διασπορά της γρίπης.
 
Τέλος, σύμφωνα με την επιστημονική επιτροπή του Υπουργείου Υγείας δεν κρίνεται σκόπιμο αυτή τη στιγμή να εμβολιαστούν μαθήτριες και μαθητές. Όσον αφορά στα ανώτατα ιδρύματα, έχουν αποσταλεί στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ εγκύκλιοι με βασικές οδηγίες, αλλά φυσικά τα ανώτατα ιδρύματα ως αυτοδιοικούμενα θα λάβουν το καθένα ξεχωριστά τις αποφάσεις τους για τον τρόπο αντιμετώπισης ή την προμήθεια του υλικού.

Αποστολή σε φίλο Αποστολή σε φίλο        Εκτυπώσιμη Μορφή  Εκτυπώσιμη Μορφή               7714 προβολές

Υλοποίηση: ΕΑΙΤΥ - Τομέας Δικτυακών Τεχνολογιών Συντακτική Ομάδα         Επικοινωνήστε μαζί μας Στατιστικά Eπισκεψιμότητας