e-Emph@sis Τρέχον Τεύχος
Ηλεκτρονικό Περιοδικό του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Οκτώβριος 2009 - 22o 'Αλλα Τεύχη

Νέα για την Τριτοβάθμια Eκπαίδευση
 

Χορήγηση υποτροφιών σε παιδιά αγροτών

Επιδότηση σπουδών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
              
Υποτροφίες ύψους 4.000€ σε παιδιά γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων που φοιτούν σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ θα χορηγήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) για το ακαδημαϊκό έτος 2009-10.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την προκήρυξη, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση υποτροφίας θα συνεκτιμάται κατά προτεραιότητα η φοίτηση σε σχολές που έχουν γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το γεωργικό-αλιευτικό τομέα σε τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για την απόκτηση νέου πτυχίου.
Ειδική επιτροπή θα ανακηρύσσει τους υποψήφιους υποτρόφους με βάση τη βαθμολόγηση συγκεκριμένων κοινωνικών κριτηρίων, όπως:
  • το οικογενειακό εισόδημα
  • τον αριθμό τέκνων της οικογένειας
  • την πιθανή αναπηρία του ίδιου του τέκνου ή των συγγενών 1ου βαθμού (από 67% και άνω)
Επίσης, θα υπάρχει ειδική μοριοδότηση για τους παλιννοστούντες Πόντιους ομογενείς και για τους πρωτοετείς φοιτητές ανάλογα με τη σειρά εισαγωγής τους στις σχολές.
 
Η επιτροπή θα ανακηρύσσει τους υποψήφιους υποτρόφους με απόλυτη σειρά προτεραιότητας, με βάση τα παραπάνω κριτήρια, ενώ η διάρκεια της υποτροφίας θα είναι 12μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα ο υπότροφος θα εξακολουθεί να φοιτά κανονικά.
 
Σε σχετικές δηλώσεις του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σωτήρης Χατζηγάκης, τόνισε ότι: «Με στόχο την ενθάρρυνση και επιβράβευση των παιδιών αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων που φοιτούν κατά προτεραιότητα σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού, με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τον αγροτικό τομέα, υλοποιούμε την απόφασή μας να χορηγήσουμε υποτροφίες που θα ανέρχονται στο ποσό των 4.000€ για το ακαδημαϊκό έτος 2009-10. Με την υλοποίηση του προγράμματος των υποτροφιών, στηρίζουμε έμπρακτα τα παιδιά των αγροτικών οικογενειών που σπουδάζουν, υλικά αλλά και ηθικά, και συγχρόνως επενδύουμε και στο μέλλον του αγροτικού τομέα της χώρας μας, ο οποίος αναμφισβήτητα έχει ανάγκη από καταρτισμένους και σωστά εκπαιδευμένους επιστήμονες».
            
Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στη Δ/νση Εκπ/σης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την αίτηση-δήλωση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  • Πιστοποιητικό ΑΕΙ (Πανεπιστημίου) ή ΤΕΙ στο οποίο θα αναγράφεται, έτος φοίτησης, βαθμολογία, η σειρά εισαγωγής για τους πρωτοετείς και αναλυτική βαθμολογία προηγουμένων ετών για τους λοιπούς φοιτητές
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας έτους 2008 των γονέων και του ιδίου εφόσον έχει εισόδημα
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.Στις περιπτώσεις πολυτέκνων το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα συνοδεύεται και από επίσημο πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ). Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα περιλαμβάνει όλα τα παιδιά της οικογένειας, είτε περιλαμβάνονται στην οικογενειακή μερίδα, είτε έχουν δική τους οικογενειακή μερίδα.
  • Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή για Παλινοστούντες Ποντίους ομογενείς
  • Αποδεικτικό αναπηρίας για τον κάθε δηλούμενο ανάπηρο, εφόσον θα δηλώνεται αναπηρία του ίδιου, ή αναπηρία γονέα, ή αδελφών
  • Πιστοποιητικό ασφαλισμένου στον ΟΓΑ
 
Η αίτηση και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά και αποκλειστικά με συστημένη επιστολή από 28 Σεπτεμβρίου έως 30 Οκτωβρίου 2009 στη δ/νση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Αχαρνών 2, ΤΚ 101 76 Αθήνα.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: www.minagric.gr.

Αποστολή σε φίλο Αποστολή σε φίλο        Εκτυπώσιμη Μορφή  Εκτυπώσιμη Μορφή               7042 προβολές

Υλοποίηση: ΕΑΙΤΥ - Τομέας Δικτυακών Τεχνολογιών Συντακτική Ομάδα         Επικοινωνήστε μαζί μας Στατιστικά Eπισκεψιμότητας